Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan


BPBP-OBJ.jpg
BPBP-FUNGSI.jpg
BPBP-DASAR.jpg​​​

​Dasar
•​ Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan (DKBK) / National Policy on Biological Diversity​ (NPBD 2022-2030)​
• ​Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016 - 2025 / National Policy on Biological Diversity (NPBD 2016 - 2025)
Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 1998 – National Policy on Biological Diversity (NPBD 1998)​

JPSM
• Dasar Perhutanan Malaysia (Cetakan Ke-2)
• Dasar Perhutanan Malaysia
• Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindaan 1992)

Perundangan
• Akta Akses kepada Sumber Biologi dan Perkongsian Faedah 2017 [Akta 795]
• Peraturan-peraturan Akses kepada Sumber Biologi dan Perkongsian Faedah 2020

Jabatan PERHILITAN
• Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (Akta 716)
• Akta Taman Negara 1980

JPSM
• Dasar Undang-Undang
• Dasar Pemahaman Akta

Bahagian Pengurusan Perhutanan
• Akta Perhutanan Negara 1984 (Pindaan 1993)
• Akta Lembaga Penyelidikan Pembangunan Hutan Malaysia (MFRDB) 1985
• Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008​​BPBP-HALATUJU.jpg​​​

  • Mengekalkan kawasan hutan selari dengan komitmen negara pada Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 iaitu 50% kawasan hutan
  • Melaksanakan peranan Malaysia sebagai negara parti kepada Convention on Biological Diversity melalui keupayaan kebangsaan dan penjagaan kepada kepentingan negara


Jabatan PERHILITAN
• Perlesenan
• Sewaan
• Khidmat Veterinar
• Pembiakan Komersial
• Kemudahan Rekreasi

JPSM
• Perlesenan (Pengeluaran Hasil)
• Perlesenan (Industri Kayu)
• Harga Kayu Balak
• Hari Bersama Pelanggan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
• ________

13.png1.png14.png