Ketua Bahagian dan UnitBahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan

En. Siva Kumar A/L Solay Rajah
Setiausaha Bahagian

Bahagian Tanah, Ukur & Geospatial

Ybhg. Datuk Muhammad Yasir bin Yahya Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bah​agian Mineral &​ Geosains

Haji Shamsul Shahril Badliza bin Mohd Noor Setiausaha Bahagian (Jusa C) ​
Bahagian Perubahan Iklim

Dr. Hartini binti Mohd Nasir Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Pengurusan Alam Sekitar

Roslinda binti Ulang Setiausaha Bahagian (Jusa C)


​​

Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia

Puan Norazian binti KamaruddinSetiausaha Bahagian

Bahagian Pembangunan

Hamsha bin Injau Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Maklumat

Hafizah binti Yahya @ Ab Rahim Setiausaha Bahagian

Bahagian Kewangan dan Perolehan

Mohd Faiz bin Abd Rahman Setiausaha Bahagian

Bahagian Akaun

Hatimah binti HamidKetua Akauntan
​​

Bahagian Perancangan Strategik &​ Hubungan Antarabangsa

Encik P Jeevananth A/L PaliahSetiausaha Bahagian

Pejabat Penasihat Undang-Undang

Kamal Azira bin Hassan Ketua Unit

Unit Integriti

Encik Mustafa Kamal Bin AhmadKetua Unit

Unit Audit Dalam

Kosong Ketua Unit

Unit Komunikasi Korporat

KosongKetua Unit
​​ ​