Ketua Bahagian dan UnitBahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan

Siva Kumar A/L Solay Rajah
Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Tanah, Ukur & Geospatial

Ybhg. Datuk Muhammad Yasir bin Yahya Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bah​agian Mineral &​ Geosains

Haji Shamsul Shahril Badliza bin Mohd Noor Setiausaha Bahagian (Jusa C) ​

Bahagian Perubahan Iklim

Dr. Hartini binti Mohd Nasir Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Pengurusan Alam Sekitar

Roslinda binti Ulang Setiausaha Bahagian (Jusa C)


​​

Bahagian 
Pengurusan Sumber Manusia

Norazian binti KamaruddinSetiausaha Bahagian (M54)

Bahagian Khidmat Pengurusan

Nureezan binti Daud Setiausaha Bahagian (M52)

Bahagian Pembangunan

Hamsha bin Injau Setiausaha Bahagian (M54)

Bahagian Pengurusan Maklumat

Hafizah binti Yahya @ Ab Rahim Setiausaha Bahagian (F54)

Bahagian Kewangan dan Perolehan

Mohd Faiz bin Abd Rahman Setiausaha Bahagian (M54)

Bahagian Akaun

Hatimah binti HamidKetua Akauntan (WA53/54)
​​


Bahagian Perancangan Strategik &​ Hubungan Antarabangsa

P Jeevananth A/L PaliahSetiausaha Bahagian (M54)

Pejabat Penasihat Undang-Undang

Ahmad Razif bin Mohd SidekKetua Unit (JUSA C)​

Unit Integriti

KPKPj ​Mustafa Kamal Bin AhmadKetua​ Unit (P53/54)

Unit Audit Dalam

Siti Aishah binti HarunKetua Unit

Unit Komunikasi Korporat

KosongKetua Unit
​​ ​