Ketua Bahagian dan UnitBahagian Pengurusan Perhutanan

Puan Nadzmin binti Ahmad Nazir Setiausaha Bahagian

Bahagian Tanah, Ukur & Geospatial

Ybhg. Datuk Muhammad Yasir bin Yahya Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bah​agian Mineral &​ Geosains

Haji Shamsul Shahril Badliza bin Mohd Noor Setiausaha Bahagian (Jusa C) ​
Bahagian Perubahan Iklim

Dr. Hartini binti Mohd Nasir Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Pengurusan Alam Sekitar

Roslinda binti Ulang Setiausaha Bahagian (Jusa C)

Bahagian Pengurusan Biodiversiti

YBrs. Ts Dr. Khairul Naim bin Adham Setiausaha Bahagian

Unit Mobilisasi Sumber

Encik Simon Anak David Setiausaha Bahagian

Pusat Rumah Gas Kebangsaan

Kosong Setiausaha BahagianBahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia

Puan Norazian binti KamaruddinSetiausaha Bahagian

Bahagian Pembangunan

Hamsha bin Injau Setiausaha Bahagian

Bahagian Pengurusan Maklumat

Hafizah binti Yahya @ Ab Rahim Setiausaha Bahagian

Bahagian Kewangan dan Perolehan

Mohd Faiz bin Abd Rahman Setiausaha Bahagian

Bahagian Akaun

Hatimah binti HamidKetua Akauntan
​​

Bahagian Perancangan Strategik &​ Antarabangsa

Encik P Jeevananth A/L PaliahSetiausaha Bahagian

Unit Undang-Undang

Kamal Azira bin Hassan Ketua Unit

Unit Integriti

Encik Mustafa Kamal Bin AhmadKetua Unit

Unit Audit Dalam

Kosong Ketua Unit

Unit Komunikasi Korporat

KosongKetua Unit
​​ ​