POLISI, DASAR, PERUNDANGAN DAN GARIS PANDUAN


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" height="0" width="0" FilterLink="?">
  
  
  
  
APD KSU BIL 1 2023 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT LESTARI DAN GAYA HIDUP HIJAU.pdfTENAGA BOLEH BAHARU2023APD KSU BIL 1 2023 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT LESTARI DAN GAYA HIDUP HIJAU
Dasar Sumber Air Negara.pdfSUMBER AIR2012Dasar Sumber Air Negara
Dasar Perubahan Iklim Negara.pdfPERUBAHAN IKLIM2009Dasar Perubahan Iklim Negara
Polisi Keselamatan Siber (PKS) NRECC v2.2.pdfPENGURUSAN2023Polisi Keselamatan Siber (PKS) NRECC v2.2
Malaysia-Digital-Economy-Blueprint.pdfPENGURUSAN2023Malaysia-Digital-Economy-Blueprint
Polisi Keselamatan Siber KeTSA v2.1.pdfPENGURUSAN2022Polisi Keselamatan Siber KeTSA v2.1
Polisi Keselamatan Siber KeTSA v1.3.pdfPENGURUSAN2021Polisi Keselamatan Siber KeTSA v1.3
KeTSA PKP SOP Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli.pdfPENGURUSAN2021KeTSA PKP SOP Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
National-Anti-Corruption-Plan-2019-2023.pdfPENGURUSAN2021National-Anti-Corruption-Plan-2019-2023
PELAN-ANTIRASUAH-NASIONAL-2019-2023.pdfPENGURUSAN2021PELAN-ANTIRASUAH-NASIONAL-2019-2023
PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI TAHUN 2021-2025.pdfPENGURUSAN2021PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI TAHUN 2021-2025
Garis Panduan Tadbir Urus ICT KeTSA versi 5.0.pdfPENGURUSAN2020Garis Panduan Tadbir Urus ICT KeTSA versi 5.0
Polisi Keselamatan Siber KeTSA v1.2.pdfPENGURUSAN2020Polisi Keselamatan Siber KeTSA v1.2
Garis Panduan Tadbir Urus ICT KATS versi 4.0.pdfPENGURUSAN2019Garis Panduan Tadbir Urus ICT KATS versi 4.0
Pelan Strategik KATS 2019-2023.pdfPENGURUSAN2019Pelan Strategik KATS 2019-2023
1 - 15Next