Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2024


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​>Aplikasi Internet​​​​​​​​​​​​​

​​​ ​​​Aplikasi Internet​
​Ja​n F​eb
Mac Apr Mei Jun Ju​lai Ogos Sept Okt Nov​​
Dis Jumlah
​​​1 eBMGPermit
180
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330
​2.
BAHARU  Sistem Pengurusan Perpustakaan 
(Koha Integrated Library System) NRECC 
1480
1578
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3058
3 Carian Nama Geografi (MyGeoname)
586
409
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
586
4
Carian Kod dan
Nama Pentadbiran Tanah (UPI)
1762
1484
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
1762
5 Carian Kod Fitur dan Atribut ​
1
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
6
Carian Katalog Geospatial
(Bil. Pelawat)
10
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10​
JUMLAH
4,019
3645

-
-
-
-
-
-
-
-
-
7664


​​

>Statistik Bilangan Pelawat Laman Web​

Bil Perkhidmatan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis​
Jumlah
1 Bilangan Pelawat
84,134
11118
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95,252


>Aplikasi Intranet

Aplikasi Intranet
Bilangan Transaksi Tahun 2024
​​JUMLAH 2022
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
JUMLAH
NRECC*Tempahan Kenderaan
*Permohonan Menaiki Kenderaan Pejabat
245
303
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
3,344

Permohonan pinjaman
*Permohonan pinjaman aset ICT
11
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
490
Aduan ​ICT
75
159
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
234
1,228
NRECC*SPKLN
*Permohonan kelulusan ke luar negara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
342​
Pengurusan Stor
*Bilangan item penerimaan stok
3,195
22,785
-
-
-
-
-
-
-
-
     -
-
25,980
55,980
Pengurusan Stor
*Bilangan item pengeluaran stok
6,531
23,081
-
-
-
-
-
-
     -
-
-
-
29,612
103,838
NRECC*LogLatihan
*Rekod latihan warga NRECC yang didaftar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,967​