​​​​​​​​​​​​​​​Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan


​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KeTSA SEHINGGA DISEMBER 2020
 
​​JANJI MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAG​AM PELANGGAN​​ ​TIDAK MENEPATI MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN​ ​CATATAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD*​ % MENEPATI STANDARD​** JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD​*** % TIDAK MENEPATI STANDARD****​
1) Menyediakan Memorandum dan Nota Jemaah Menteri mengenai dasar yang berkaitan dengan sumber asli dalam tempoh yang ditetapkan oleh YB Menteri;​
  • ​Bahagian Mineral  (BM) 
  • Bahagian Tanah (BT) 
  • Bahagian Pengurusan Biodiversiti Dan Perhutanan (BBP) 
  • Bahagian Ukur Dan
    Pemetaan (BU)

 

 


 

4

3

-

2


  

 100%

100%

-

-

​100%

 

 
 

                 


2) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali setahun bagi setiap Majlis berikut:
              
  • Majlis Tanah Negara (MTN)

  

 
1

 


 

 

 
1

           

 
-

 

 


​-


 

                 3) Mengeluarkan surat keputusan permohonan permit eksport mineral dan bahan batuan dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima;
2779

100%4) Menyediakan maklumat geospatial yang sentiasa boleh dicapai melalui aplikasi carian maklumat geografi setiap 24 jam x 7 hari dengan system uptime tidak kurang dari 97%;​
100%5) Mengeluarkan  akuan penerimaan dan maklumbalas awal bagi aduan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh aduan diterima;

236

100%6) Membuat pembayaran bil dan invois tidak melebihi 14 hari dari tarikh penerimaan dokum​en lengkap*.
3567

100%
*Nota : Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses​​