DEWAN NEGARA (MESYUARAT KETIGA) SESI ​DISEMBER 2017