Penerbitan Kementerian


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  
  
  
2023Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan (DKBK) 2022-2030.pdfDasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan (DKBK) 2022-2030
2023NPBD 2022-2030 (Spread View).pdfNPBD 2022-2030 (Spread View)
2022Malaysia Policy on Forestry.pdfMalaysia Policy on Forestry
2022Pelan Strategik Perhutanan Sosial 2021-2025.pdfPelan Strategik Perhutanan Sosial 2021-2025
2022Dasar Perhutanan Malaysia (V2.0) BM.pdfDasar Perhutanan Malaysia (V2.0) BM
2022Malaysia Policy on Forestry (Ver 2.0).pdfMalaysia Policy on Forestry (Ver 2.0)
2021Dasar Perhutanan Malaysia.pdfDasar Perhutanan Malaysia
2021Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008.pdfAkta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008
2021Akta Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia 2016.pdfAkta Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia 2016
2021SOP PKP PENGURUSAN HIDUPAN LIAR DAN KAWASAN PERLINDUNGAN.pdfSOP PKP PENGURUSAN HIDUPAN LIAR DAN KAWASAN PERLINDUNGAN
2021Panduan Pasaran Karbon Sukarela Sektor Hutan.pdfPanduan Pasaran Karbon Sukarela Sektor Hutan
2021National Guidance on Forest Carbon Market.pdfNational Guidance on Forest Carbon Market
2021KeTSA PPN Fasa 2 - SOP Pembangunan Hutan Rolling Plan 1 (RP1) Kemaskini 17 September 2021.pdfKeTSA PPN Fasa 2 - SOP Pembangunan Hutan Rolling Plan 1 (RP1) Kemaskini 17 September 2021
2021KeTSA PPN Fasa 2 - SOP Pengusahasilan Hutan (Hasil Hutan Bukan Kayu) Kemaskini 17 September 2021.pdfKeTSA PPN Fasa 2 - SOP Pengusahasilan Hutan (Hasil Hutan Bukan Kayu) Kemaskini 17 September 2021
2021KeTSA PPN Fasa 2 - SOP Pengusahasilan Hutan (Pembalakan) Kemaskini 17 September 2021.pdfKeTSA PPN Fasa 2 - SOP Pengusahasilan Hutan (Pembalakan) Kemaskini 17 September 2021
1 - 15Next
  
  
  
2022Buletin Geospatial Sektor Awam Edisi 2022.pdfBuletin Geospatial Sektor Awam Edisi 2022
2019Buletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 2019.pdfBuletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 2019
2019MyGDI Newsletter_Edisi 1_2019.pdfMyGDI Newsletter_Edisi 1_2019
2019MyGDI Newsletter_Edisi 2_2019.pdfMyGDI Newsletter_Edisi 2_2019
2019MyGDI Newsletter_Edisi 3_2019.pdfMyGDI Newsletter_Edisi 3_2019
2018Buletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 2018.pdfBuletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 2018
2018MyGDI Newsletter_Edisi 2_2018.pdfMyGDI Newsletter_Edisi 2_2018
2018MyGDI Newsletter_Edisi 3_2018.pdfMyGDI Newsletter_Edisi 3_2018
2017Buletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 1_2017.pdfBuletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 1_2017
2017MyGDI Newsletter_Edisi 2_2017.pdfMyGDI Newsletter_Edisi 2_2017
2016MyGDI Newsletter_Edisi_1_2016.pdfMyGDI Newsletter_Edisi_1_2016
2016Buletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 2016.pdfBuletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 2016
2015Buletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 1_2015.pdfBuletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 1_2015
2015Buletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 2_2015.pdfBuletin_Geospatial_Sektor_Awam_Edisi 2_2015
2015MyGDI Newsletter_Edisi_2_2015.pdfMyGDI Newsletter_Edisi_2_2015
1 - 15Next
  
  
  
2022PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) AKTIVITI PERLOMBONGAN UNSUR NADIR BUMI BUKAN RADIOAKTIF (NR-REE) DI NEGERI PERAK.pdfPROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) AKTIVITI PERLOMBONGAN UNSUR NADIR BUMI BUKAN RADIOAKTIF (NR-REE) DI NEGERI PERAK
2022Laporan Kajian Bencana Geologi Banjir Puing 2022 di Sungai Kupang Kedah.pdfLaporan Kajian Bencana Geologi Banjir Puing 2022 di Sungai Kupang Kedah
2021Kerangka Pelan Transformasi Industri Mineral Negara 2021-2030.pdfKerangka Pelan Transformasi Industri Mineral Negara 2021-2030
2021SOP Penjagaan dan Penyelenggaraan Sektor Perlombongan dan Pengkuarian.pdfSOP Penjagaan dan Penyelenggaraan Sektor Perlombongan dan Pengkuarian
2021KeTSA PPN Fasa 2 - SOP Perlombongan dan Pengkuarian Kemaskini 8 Julai 2021.pdfKeTSA PPN Fasa 2 - SOP Perlombongan dan Pengkuarian Kemaskini 8 Julai 2021
2021KeTSA PPN Fasa 1 - SOP Perlombongan dan Pengkuarian Kemaskini 8 September 2021.pdfKeTSA PPN Fasa 1 - SOP Perlombongan dan Pengkuarian Kemaskini 8 September 2021
2021KeTSA PPN Fasa 2 - SOP Perlombongan dan Pengkuarian Kemaskini 8 September 2021.pdfKeTSA PPN Fasa 2 - SOP Perlombongan dan Pengkuarian Kemaskini 8 September 2021
2021KeTSA PPN Fasa 3 - SOP Perlombongan dan Pengkuarian Kemaskini 8 September 2021.pdfKeTSA PPN Fasa 3 - SOP Perlombongan dan Pengkuarian Kemaskini 8 September 2021
2019Prosedur Operasi Standard (SOP) Aktiviti Perlombongan Dan Pengeksportan Bauksit Negeri Pahang.pdfProsedur Operasi Standard (SOP) Aktiviti Perlombongan Dan Pengeksportan Bauksit Negeri Pahang
2009Dasar Mineral Negara 2.pdfDasar Mineral Negara 2
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Penerbitan" document library.
  
  
  
2023Imbalance Cost Pass-Through (ICPT)” bagi tempoh 1 Januari 2024 hingga 30 Jun 2024.pdfImbalance Cost Pass-Through (ICPT)” bagi tempoh 1 Januari 2024 hingga 30 Jun 2024
2021Report on Peninsular Malaysia Generation Development Plan 2020 (2021-2039).pdfReport on Peninsular Malaysia Generation Development Plan 2020 (2021-2039)
  
  
  
2023APD KSU BIL 1 2023 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT LESTARI DAN GAYA HIDUP HIJAU.pdfAPD KSU BIL 1 2023 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT LESTARI DAN GAYA HIDUP HIJAU
  
  
  
2009Dasar Perubahan Iklim Negara.pdfDasar Perubahan Iklim Negara
  
  
  
2011Biosafety Q and A Kit.pdfBiosafety Q and A Kit
2010Newsletter Biosafety (Vol2) 2010.pdfNewsletter Biosafety (Vol2) 2010
2010Biosafety Act 2007.pdfBiosafety Act 2007
2009NewsletterBoisafety2009.pdfNewsletterBoisafety2009
2009The Biosafety Act of Malaysia 2008.pdfThe Biosafety Act of Malaysia 2008
2007AKTA 678 -AKTA BIOKESELAMATAN 2007.pdfAKTA 678 -AKTA BIOKESELAMATAN 2007
2007Biosafety Newsletter.pdfBiosafety Newsletter
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Penerbitan" document library.
  
  
  
2012Dasar Sumber Air Negara.pdfDasar Sumber Air Negara
  
  
  
2024PELAN STRATEGIK NRECC2023-2030_PELAN TINDAKAN.pdfPELAN STRATEGIK NRECC2023-2030_PELAN TINDAKAN
2023SATU TAHUN NRECC.pdfSATU TAHUN NRECC
2023Malaysia-Digital-Economy-Blueprint.pdfMalaysia-Digital-Economy-Blueprint
2023Polisi Keselamatan Siber (PKS) NRECC v2.2.pdfPolisi Keselamatan Siber (PKS) NRECC v2.2
2022Polisi Keselamatan Siber KeTSA v2.1.pdfPolisi Keselamatan Siber KeTSA v2.1
2022DIARI 100 HARI KSU KeTSA.pdfDIARI 100 HARI KSU KeTSA
2021PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI TAHUN 2021-2025.pdfPELAN STRATEGIK PENDIGITALAN KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI TAHUN 2021-2025
2021National-Anti-Corruption-Plan-2019-2023.pdfNational-Anti-Corruption-Plan-2019-2023
2021PELAN-ANTIRASUAH-NASIONAL-2019-2023.pdfPELAN-ANTIRASUAH-NASIONAL-2019-2023
2021KeTSA PKP SOP Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli.pdfKeTSA PKP SOP Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli
2021Polisi Keselamatan Siber KeTSA v1.3.pdfPolisi Keselamatan Siber KeTSA v1.3
2021LAPORAN PENCAPAIAN SETAHUN 2020.pdfLAPORAN PENCAPAIAN SETAHUN 2020
2020Polisi Keselamatan Siber KeTSA v1.2.pdfPolisi Keselamatan Siber KeTSA v1.2
2020Garis Panduan Tadbir Urus ICT KeTSA versi 5.0.pdfGaris Panduan Tadbir Urus ICT KeTSA versi 5.0
2020LAPORAN PENCAPAIAN SETAHUN 2019.pdfLAPORAN PENCAPAIAN SETAHUN 2019
1 - 15Next