​​​​​​​​​​​​​​​LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KeTSA SEHINGGA JANUARI 2022


​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KeTSA SEHINGGA JANUARI 2022
 
​​JANJI MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAG​AM PELANGGAN​​ ​TIDAK MENEPATI MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN​ ​CATATAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD*​ % MENEPATI STANDARD​** JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD​*** % TIDAK MENEPATI STANDARD****​
1) Mengeluarkan keputusan permohonan permit eksport mineral dan bahan batuan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.


0


0%


-
             

-    
-​
2) Menyediakan maklumat geospatial melalui ketersediaan aplikasi carian maklumat geografi sehingga 97.5 peratus.​-0%​


-


​-


-

3) Mengemukakan surat tawaran pembiayaan kepada penerima biaya dalam tempoh 14 hari.

-

0%

Tidak berkenaan

Tidak berkenaan

-
4) Membuat pembayaran bil dan invois tidak melebihi 14 hari.
0

0%

0

0%
-
5) Mengeluarkan akuan penerimaan dan maklumbalas awal bagi aduan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.​

0

0%

-

-

​-

*Nota : Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses​​