E-PENYERTAAN / SUARA ANDA


​​​

Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA) mengalu-alukan penglibatan anda dalam memainkan peranan membentuk dasar-dasar awam Pengurusan Sumber Asli, Air dan Tanah serta penyertaan awam dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan Kementerian ini. Pandangan/ Cadangan / Maklum Balas anda didengari dengan mengambil bahagian dalam rundingan awam serta pelbagai aktiviti yang dijalankan. Untuk penyertaan, sila semak Senarai dan Kalendar Aktiviti atau Sesi Konsultasi seperti di bawah.

Setiap aktiviti yang telah tamat/tutup juga disediakan paparan keputusan dan hasil daripada penglibatan/ konsultasi dan penyertaan awam yang telah jalankan oleh Kementerian ini bagi tujuan meningkatkan mutu perkhidmatan KATS. Maklum balas/ cadangan/ pertanyaan awam yang telah diambil tindakan juga telah dipaparkan di ruangan Maklum Balas / Pertanyaan