Borang Aduan Integriti


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tuan/puan amat dialu-alukan menggunakan perkhidmatan ini jika mempunyai sebarang aduan/maklumat integriti mengenai Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) serta jabatan/agensi di bawah NRECC seperti rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, kelemahan sistem dan tatacara kerja dan salah laku. Aduan anda akan membantu untuk meningkatkan profesionalisme, kecekapan dan tadbir urus di Kementerian ini.​

NOTA: Maklumat peribadi dan aduan integriti yang anda laporkan akan dilindungi dan dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711). Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi :   

Nama ​ ​: Encik Ahmad Shukri bin Mohd Taib 
​No. Telefon (Pejabat) ​: 03 - 8886 1712

​No. Telefon (HP)

​: 019- 2736919
​Emel ​ ​: shukri@nrecc.gov.my

 

DISCLAIMER : Ruangan yang bertanda ( * ) adalah mandatori bagi tujuan memgemukakan aduan/maklum balas.

​​​