DEWAN NEGARA (MESYUARAT KETIGA) SESI DISEMBER 2016