​​​ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" height="0" width="0" FilterLink="?">
  
  
Garis Panduan Tadbir Urus ICT KeTSA versi 5.02020
Polisi Keselamatan Siber KeTSA v1.22020
Garis Panduan Tadbir Urus ICT KATS versi 4.02019
Pelan Strategik KATS 2019-20232019
Polisi Keselamatan Siber KATS v1.12019
Prosedur Operasi Standard (SOP) Aktiviti Perlombongan Dan Pengeksportan Bauksit Negeri Pahang2019
Polisi Keselamatan Siber KATS 1.02018
Garis Panduan Tadbir Urus ICT NRE 2017 v3.12017
Pelan Pengurusan Risiko Rasuah2017
Pelan Strategik NRE 2016-20202017
Rangka Kerja Big Data NRE2017
Garis Panduan Tadbir Urus ICT NRE - v32016
National Policy on Biological Diversity 2016-20252016
Pelan Strategik ICT (ISP) NRE 2016-20202016
Dasar Keselamatan ICT NRE2015
Garis Panduan Keselamatan Fizikal NRE Versi 1.02014
Garis Panduan Penganugerahan dan Pengiktirafan2014
Garis Panduan Tadbir Urus ICT NRE - v2.22014
Pelan Integriti Organisasi 2010 - 2014 (Semakan Semula)2014
Pelan Strategik 2011-2015 (Kajian Semula)2014
1 - 20Next

​​​​